Scroll Top
verdensbedstegrundvand.dk søger at rejse penge til opkøb af landbrugsjord i Lejre kommune med henblik på at beskytte grundvandsressourcer. Der rejses penge hhv. via donationer i samarbejde med COOP, og ved direkte aktiekøb hos https://jordbrugsfond.dk .