Scroll Top
HVAD
er problemet med
grundvandet?
VORES GRUNDVAND ER TRUET
Vi har noget af verdens bedste grundvand i Danmark, men grundvandet er truet af sprøjtegifte og anden forurening. Derfor lukker flere og flere drikkevandsboringer.
Det er alvorligt, og der er brug for handling nu, hvis kommende generationer fortsat skal have verdens bedste grundvand.
9,4 mio. kubikmeter grundvand udvindes i Lejre Kommune om året til drikkevand, hvoraf ca. 80% går til forsyning af borgere og virksomheder i Roskilde, København og omegnskommunerne. 2/3 af jorden over grundvandet i Lejre er udlagt til landbrug, hvoraf 82% drives konventionelt. I 29% af de undersøgte drikkevandsboringer i Lejre er der fundet rester af sprøjtemidler.
HVORFOR
skal man opkøbe jord?
VÆR MED TIL AT BEVARE VERDENS GRUNDVAND
Du kan være med til at sikre grundvandet ved at investere Lejre Økojord. Sammen opkøber vi konventionelt dyrket jord i Lejre Kommune med henblik på at omlægge den til økologisk drift eller andre former for jordforvaltning på naturens præmisser. På den måde sikre vi sammen, at der sprøjtes mindre til gavn for både grundvand og natur.
HVORDAN
kan jeg gøre noget nu?
SÅDAN GØR DU:
Du kan enten købe aktier i Lejre Økojord via Danmarks Økologiske Jordbrugsfond, eller du kan donere et mindre beløb via COOP Crowdfunding, som bruges til fælles aktiekøb.
Når vi har samlet midler nok, opkøber Lejre Økojord (via Danmarks Økologiske Jordbrugsfond) konventionelt dyrket jord i Lejre Kommune. Vi benytter også fonden til at indgå aftaler med f.eks. en yngre landmand om forpagtning til økologisk dyrkning på arealet. Vi er ved at undersøge, om noget af arealet kan udlægges  til f.eks. køkkenhaver, skov eller rekreative områder.
HVEM
står bag projektet?
VERDENS BEDSTE GRUNDVAND er en arbejdsgruppe i foreningen Lejre Landsbyer.
Arbejdsgruppen består af borgere fra forskellige steder i Lejre Kommune blandt andet Allerslev, Kyndeløse og Lejre. Vi har en fælles mission om at passe bedre på vores grundvand. Hvis du vil høre mere om vores arbejde, kan du skrive til os.